♦ GIỚI THIỆU CHUNG

Tên công trình Freeview - Tiền Giang
Diện tích 750m2
Mô tả Mà một trong những doanh nghiệp Đài Loan chuyên sản xuất mặt hàng may mặc, những ông chủ Đài Loan lại 1 lần nữa hài lòng với công trình hiện tại.

♦ HÌNH ẢNH THI CÔNG THỰC TẾ