♦ GIỚI THIỆU CHUNG

Tên công trình Văn phòng QSR Vietnam
Diện tích 1100m2
Mô tả QSR là đơn vị chuyên cung cấp các chuỗi nhà hàng the Pizza Company,… Với văn phòng hơn 1000 m2, DP cũng đạt được thời gian thi công ngắn ở thời điểm cận tết 2017.

♦ HÌNH ẢNH THI CÔNG THỰC TẾ