♦ GIỚI THIỆU CHUNG

Tên công trình Văn Phòng giám đốc - Công ty Inveco
Diện tích 35m2
Mô tả Là ông chủ công ty lớn - không gian làm việc tiếp khách nhất chi là phải đẹp. Lấy ý tưởng từ vài câu nói đơn giản CĐT , chúng tôi đã hoàn thiện sản phẩm 1 cách nhanh chóng và hiệu quả.

♦ HÌNH ẢNH THI CÔNG THỰC TẾ