♦ GIỚI THIỆU CHUNG

Tên công trình Văn phòng Anker
Diện tích 600m2
Mô tả Là đơn vị sản xuất giải pháp năng lượng lưu trữ có danh tiếng, màu sắc văn phòng được thiết kế trẻ trung mang màu vàng chủ đạo.