♦ GIỚI THIỆU CHUNG

Tên công trình Căn hộ Chị Lành - Jamona City, Quận 7
Diện tích
Mô tả

♦ HÌNH ẢNH THI CÔNG THỰC TẾ